پوار نظافت سمعک

تمیز کردن جرم و ترشحات داخل لوله‌های قالب و شلنگ سمعک برای بیماران همیشه یک چالش محسوب می‌شود.

مجرای قالب و شلنگ سمعک به علت اندازه کوچکی که دارند، براحتی بوسیله جرم گوش مسدود می‌شوند و تمیز‌کردن جرم و ترشحات وارد‌شده به آن همیشه کار سختی بوده‌است.

با استفاده از پوار نظافت سمعک براحتی می‌توان مجرای قالب و شلنگ سمعک را تمیز نمود. پوار با حالت دمنده و مکنده قوی به آسانی جرم و ترشحات را از لوله‌های سمعک خارج می‌کند.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰