رسیور سمعک ریک

در سمعک‌های پشت‌گوشی ریک بلندگو یا رسیور سمعک در داخل کانال گوش و بقیه قطعات سمعک در پشت‌گوش قرار می‌گیرند. رسیور سمعک ریک دارای قدرت‌ها و سایزهای مختلفی می‌باشد.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰