صداگیر گوش

محافظت از گوش در مقابله با صداهای بلند و مزاحم باعث سالم‌ماندن سیستم شنوایی و جلوگیری از بروز کم‌شنوایی می‌شود. استفاده از صداگیر برای افرادی که در محیط‌های دارای سر و صدای زیاد فعالیت می‌کنند، مفید است و از صدمه دیدن‌ شنوایی جلوگیری می‌کند.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰