باتری سمعک

باتری سمعک در ۴ سایز یا شماره ۱۰، ۳۱۲، ۱۳، ۶۷۵ تولید می‌شود. برای جلوگیری از استفاده اشتباه از باتری سمعک، هر سایز با یک رنگ ثابت به بازار عرضه شده‌است.هر سمعک تنها می‌تواند از یک سایز باتری استفاده نماید. سایزهای باتری سمعک عبارتند از

باتری شماره ۱۰ به رنگ زرد که مخصوص سمعک‌های داخل‌گوشی، نامرئی و پشت‌گوشی کوچک می‌باشد.

باتری شماره ۳۱۲ به رنگ قهوه‌ای که مخصوص سمعک‌های داخل‌گوشی و پشت‌گوشی کوچک می‌باشد.

باتری شماره ۱۳ به رنگ نارنجی که مخصوص سمعک‌های پشت‌گوشی می‌باشد.

باتری شماره ۶۷۵ به رنگ آبی که مخصوص سمعک‌های پشت‌گوشی سوپرپاور می‌باشد.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰