بند نگه‌دارنده سمعک

یکی از موارد نگرانی والدین دارای کودک کم‌شنوا و یا بیماران سمعکی دارای مشکل فراموشی هستند، افتادن سمعک از روی گوش و گم‌شدن سمعک می‌باشد. با استفاده از بند نگه‌دارنده سمعک می‌توان سمعک را به لباس بیمار دارای سمعک متصل کرد و خطر افتادن و گم‌شدن سمعک را از بین برد. بند نگه‌دارنده سمعک درطرح‌های مختلف و مخصوص اطفال و بزرگسالان در فروشگاه سایت موجود می‌باشد.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰