شلنگ سمعک

شلنگ سمعک مخصوص سمعک‌های پشت‌گوشی که دارای قالب هستند‌، می‌باشد. شلنگ رابط بین قالب گوش و سمعک است و صدای سمعک را به قالب گوش منتقل می‌کند.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰