تمیز‌کننده ونت سمعک

ونت سمعک یا لوله تهویه سمعک یک لوله توخالی است که در قالب سمعک پشت‌گوشی یا پوسته سمعک داخل‌گوشی قرار داده می‌شود و وظیفه تهویه هوا و تعدیل فرکانسی سمعک را بر عهده دارد. ونت سمعک برای اینکه عملکرد درستی داشته‌باشد، می‌بایست همیشه باز باشد. برای نظافت و باز نگه‌داشتن ونت باید از تمیزکننده ونت سمعک استفاده کرد.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰