آخرین+نوشته‌های+شنوایی سنجی سردشت

شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

یکی از اولین نشانه‌های کم‌شنوایی وجود وزوز یا سوت‌زدن در گوش یا سر است. در این حالت فرد لازم است که برای بررسی سیستم شنوایی خود به شنوایی شناس یا ادیولوژیست مراجعه نماید. شنوایی‌شناس با

ادامه مطلب »

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰