تین‌تیوب سمعک

جعبه نگه‌دارنده سمعک یک جعبه محکم است که برای نگه‌داری و محافظت از سمعک طراحی شده‌است. سمعک یک وسیله ظریف، حساس و کوچک است و براحتی می‌تواند آسیب ببیند. برای جلوگیری از آسیب سمعک، هنگامی که از سمعک استفاده نمی‌نمایید، باید سمعک را در جعبه مخصوص سمعک قرار دهید.

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰