آخرین+نوشته‌های+سمعک داخل گوشی

سمعک2023

سمعک داخل‌‌ گوشی

سمعک‌ها به صورت کلی به دو دسته سمعک داخل‌‌ گوشی و پشت‌گوشی تقسیم می‌شوند. سمعک داخل‌‌ گوشی همانطور که از نام آن پیداست در داخل مجرای قرار می‌گیرد و سمعک‌ پشت‌گوشی در پشت‌گوش قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب »

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰