آخرین+نوشته‌های+سنجش شنوایی نوزادان

تست ای بی آر

غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان از طرح‌های بسیار مهم و تاثیر‌گذاری است که در اکثر کشورهای دنیا در حال اجرا می‌باشد. در کشور ایران نیز این طرح با همکاری ورزارت بهداشت و سازمان بهزیستی اجرا می‌گردد. مطابق

ادامه مطلب »

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰