آخرین+نوشته‌های+شنوایی سنجی مهاباد

شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

یکی از اولین نشانه‌های کم‌شنوایی وجود وزوز یا سوت‌زدن در گوش یا سر است. در این حالت فرد لازم است که برای بررسی سیستم شنوایی خود به شنوایی شناس یا ادیولوژیست مراجعه نماید. شنوایی‌شناس با

ادامه مطلب »
تست ای بی آر

غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان از طرح‌های بسیار مهم و تاثیر‌گذاری است که در اکثر کشورهای دنیا در حال اجرا می‌باشد. در کشور ایران نیز این طرح با همکاری ورزارت بهداشت و سازمان بهزیستی اجرا می‌گردد. مطابق

ادامه مطلب »

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰