آخرین+نوشته‌های+مرکز شنوایی سنجی

سمعک 2023

مرکز شنوایی سنجی

مرکز شنوایی سنجی در ارومیه کلینیک شنوایی سنجی صمیمی آمادگی پذیرش بیماران شهر ارومیه و اطراف با تعیین وقت است. کلینیک شنوایی سنجی و سمعک صمیمی دارای ۳ بخش تخصصی سمعک، الکتروفیزیولوژی و شنوایی سنجی

ادامه مطلب »

راه‌های ارتباطی

همه روزه
ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰